Culture and inclusion

CULTURE AND INCLUSION: BUILDING FROM THE YOUTH AND THE EUROPEAN INSTITUTIONS

Presentació de l’Acció clau 3- Suport a les reformes de les polítiques- Diàleg estructurat

És el nom que s’utilitza per a definir els debats entre els joves i els responsables de la presa de decisions en l’àmbit de la joventut, amb la finalitat d’obtenir resultats útils en la construcció de polítiques.

Les activitats que recolza aquesta acció promouen la participació activa de la joventut en la vida democràtica europea i la seua interacció amb els responsables de la presa de decisions.


CULTURA I INCLUSIÓ

Culture and inclusion:
Building from the youth and the European institutions

19/20/21 abril 2018 – València. Octubre CCC

Programa

Tríptic de les jornades

Conclusions de les jornades del 19/20/21 d’abril 2018

Les jornades “Cultura i inclusió”, celebrades els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2018, tenien com a motivació inicial la preocupació davant l’emergència de discursos d’odi i de discriminació, en el marc d’unes societats europees contemporànies cada vegada més plurals i en el context d’una crisi econòmica i social que ha castigat particularment alguns sectors socials –i molt particularment els joves- i que ha estés la por a la incertesa i a l’erosió del nivell socioeconòmic aconseguit.

A partir d’aquesta motivació, la nostra preocupació va ser fonamentalment positiva: l’interrogant era com enfocar possibles solucions. I vam entendre que calia involucrar agents implicats, d’una manera directa o indirecta. Això és, joves, representants polítics electes i activistes socials. I abordar la problemàtica des de la particularitat de la nostra associació, que és l’experiència del treball de molts anys en l’àmbit de la cultura, a més de la potencialitat de la cultura com un espai de trobada, diàleg i convivència de la diversitat.

D’aquesta manera vam dissenyar aquestes primeres jornades, centrades en l’objectiu d’intentar una aproximació a la situació i, per tant, a una diagnosi de la realitat, des d’aquesta triple perspectiva, oferint diversos formats que possibilitaren apropar-nos a la visió dels joves, la dels representants polítics, i la dels activistes socials.

La primera conclusió i més immediata és l’èxit de les jornades, des del punt de vista de la participació. En aquest sentit, entenem que hem abordat un tema que provoca interès i que és d’actualitat, i que per tant va atreure un públic nombrós en totes les sessions, el qual a més va ser en general molt participatiu.

La segona conclusió apunta a la pluralitat de visions i perspectives a l’hora de fer la diagnosi i, en eixe sentit, a l’existència de dubtes, visions contraposades i, sobretot, dificultat per a la definició d’una visió global i globalitzadora de la qüestió, per diverses raons, començant perquè són molts i molt diferents els col·lectius afectats per problemes de discriminació efectiva o de dèficits d’inclusió.

La tercera conclusió, reiterada durant les jornades, fou que la consciència que la pluralitat i la diversitat de les nostres societats van a incrementar-se previsiblement durant els propers anys, per moltes raons, i que aquest fet accentuarà la importància de la necessitat de saber definir polítiques i discursos inclusius i positius.

Una quarta conclusió fou que, en qualsevol cas, un programa d’acció positiva haurà de contemplar l’actuació de forma interrelacionada en els diversos àmbits social i institucional, econòmic i cultural, generacional i sectorialment transversal: hem de parlar d’educació per a la inclusió, de polítiques socials, d’acompanyament associatiu, del paper dels mitjans de comunicació, del treball de coordinació de les diferents institucions implicades, de creació de treball, de revalorització de la cultura entesa com espai de valors… Però aprofundir en aquesta direcció de la proposta haurà de ser l’objectiu de les segones jornades.

Galeria d’imatges

 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 19/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat amb representants institucionals "Amenaces i resposta a la discriminació: el cas valencià":Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Pau Alabajos, regidor de Compromís l'Ajuntament de Torrent; Nahuel Gonzalez, regidor d'EUPV a l'Ajuntament de Gandia; Ferran Martínez, senador de Podem; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere pel PSPV, Vicesecretària General JSE. Modera: Paula Menero.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 20/04/2018. València, OCCC.Jornades "Cultura i inclusió". Taula-Debat "Nous populismes europeus: amenaces a una societat inclusiva". Amb Jordi Borràs, fotoperiodista freelance; Fàtima Aatar, antropòloga; David Fernàndez, periodista. Moderats per Laia Mas, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS

CULTURA I INCLUSIÓ II

Culture and inclusion:
Building from the youth and the European institutions

21/22/23 novembre 2018 – València. Octubre CCC

Programa

Tríptic de les jornades

Conclusions de les jornades del 21/22/23 novembre 2018

Una……

“Cultura i inclusió” és un programa dissenyat per Joves d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que aborda la pluralitat i la diversitat lingüística, cultural, d’origen, religiosa, de condició sexual… de les nostres societats com un valor positiu, i que vol analitzar l’emergència d’actituds d’intolerància i discriminació i, sobretot, els criteris d’actuació enfront d’elles. 

En un primer cicle ens vam aproximar al coneixement de la situació, i ara pretenem definir bones pràctiques i propostes positives, tant des de l’associacionisme com des de les institucions. Perquè ens juguem la societat del futur.

La primera jornada va tenir lloc el dimecres 21 de novembre. Pel matí vam fer un taller adreçat a estudiants de Secundària i Batxiller per a conscienciar-los, de manera participativa, sobre la realitat de la diversitat i la riquesa que aquesta significa, començant pel fet de tenir una llengua i cultura pròpies que ens permet construir un espai comú públic. Per la vesprada, una taula rodona va abordar l’objectiu de fixar “Propostes per a una societat inclusiva: un diàleg entre associacions i institucions”.

Les jornades finalitzen divendres 23 amb un tercer taller sobre diversitat per a un tercer grup de joves.

Galeria d’imatges

 • 21/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". Propostes per a una societat inclusiva: un diàleg entre associacions i institucions. Taula debat amb: Cristian, Lambda; Mariam Barouni, presidenta del Centre Cultural Islàmic de València; Lluna Àrias, regidora a l’Ajuntament de Burjassot; José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la DiversitatModera: Maria Deltell, de Joves d’ACPV, organitzadors de les jornades.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 21/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". Propostes per a una societat inclusiva: un diàleg entre associacions i institucions. Taula debat amb: Cristian, Lambda; Mariam Barouni, presidenta del Centre Cultural Islàmic de València; Lluna Àrias, regidora a l’Ajuntament de Burjassot; José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la DiversitatModera: Maria Deltell, de Joves d’ACPV, organitzadors de les jornades.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 21/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". Propostes per a una societat inclusiva: un diàleg entre associacions i institucions. Taula debat amb: Cristian, Lambda; Mariam Barouni, presidenta del Centre Cultural Islàmic de València; Lluna Àrias, regidora a l’Ajuntament de Burjassot; José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la DiversitatModera: Maria Deltell, de Joves d’ACPV, organitzadors de les jornades.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 21/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". Propostes per a una societat inclusiva: un diàleg entre associacions i institucions. Taula debat amb: Cristian, Lambda; Mariam Barouni, presidenta del Centre Cultural Islàmic de València; Lluna Àrias, regidora a l’Ajuntament de Burjassot; José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la DiversitatModera: Maria Deltell, de Joves d’ACPV, organitzadors de les jornades.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS
 • 22/11/2018. València, OCCC. Jornades "Cultura i Inclusió II". València ciutat refugi.La ciutat de València ha estat un exemple recent d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre sobre criteris positius de treball tant pel que fa als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Amb David Segarra, periodista i documentalista; Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el projecte de l’Ajuntament de València La Nostra Ciutat el teu Refugi; Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València; i Mar Sabè, ONG Proactiva Open Arms. Modera: Miquel Ramos, periodista.Fotos: ©PRATS i CAMPS

CULTURA I INCLUSIÓ III

Culture and inclusion:
Building from the youth and the European institutions

13/14/15 febrer 2019 – València. Octubre CCC

Programa

Tríptic de les jornades

Conclusions de les jornades del 21/22/23 novembre 2018

Els dies 13, 14 i 15 de febrer han tingut unes jornades organitzades per Joves d’ACPV titulades “Cultura i Inclusió” que han contemplat tallers, reunions i debats. En total, al voltant de 200 joves han participat en el conjunt de les jornades. Els tallers adreçats als més joves han comptat amb la participació del grup de música en valencià Atupa, i les taules amb la dels responsables polítics electes (Isabel Lozano, regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de València; Carme Murillo, regidora de Memòria Històrica de Massamagrell; Antoni Llorente, primer tinent d’alcalde de la Vall d’Uixò) i acadèmics (Vicent Flor, director de l’Institut Alfons el Magnànim de la Diputació de València; Sandra Obiol, professora de Sociologia de la Universitat de València) i el periodista Joan Canterero.

L’objectiu era analitzar la nova extrema dreta, debatre les respostes més eficaces per a combatre-la, i sobretot promoure el paper de la cultura com a factor d’inclusió enfront de les discriminacions. Perquè més enllà dels contextos socioeconòmics, que evidentment tenen el seu pes, no podem oblidar la importància dels valors a l’hora de conformar una societat.

La valoració no pot ser més positiva, ja que la participació ha superat, en el seu conjunt, les millors expectatives, i tant els tallers, com les reunions i les taules han estat molt dinàmiques i atractives per als joves, ajudant alhora a consolidar l’organització Joves d’ACPV i a donar-li visibilitat.

Galeria d’imatges