Projectes Europeus – Erasmus +

PRESENTACIÓ ERASMUS +

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.Comprèn el període 2014-2020, obrint noves perspectives per al disseny de la mobilitat, així com per a la cooperació educativa europea i internacional.El capítol de joventut del programa Erasmus+ brinda suport a tots els joves en el camp de l’educació no formal i informal. Els joves han d’adquirir habilitats essencials per al seu desenvolupament personal i professional a través del programa. Els joves europeus formen una part activa en la participació del futur de la UE.Aquests són els objectius que el programa persegueix en l’àmbit de la joventut:- Millorar el nivell de competències i de capacitats bàsiques dels joves.

– Promoure la seua participació en la vida democràtica d’Europa i en el mercat de treball.
– Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social.
– Reforçar vincles entre l’àmbit de la joventut i el mercat de treball.
– Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l’àmbit de la joventut i altres parts interessades.
– Complementar les reformes de les polítiques en les esferes local, regional i nacional.
– Recolzar el desenvolupament d’una política de joventut basada en el coneixement i l’experiència.
– El reconeixement de l’aprenentatge no formal i informal.
– Potenciar la dimensió internacional de les activitats juvenils.
– Potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l’àmbit de la joventut com a estructures de suport per als joves.

Projecte europeu CULTURE IN ACTION


Projecte europeu CULTURE AND INCLUSION